Kullanıcı Aydınlatma Metni

 

İNTERNET SİTESİ HAKKINDA KULLANICI AYDINLATMA METNİ

 Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla SMR MODERN AHŞAP ÇELİK RAF SAN.TİC.LTD.ŞTİ. (“Modern Raf”) tarafından hazırlanmıştır.

Bu doğrultuda, işbu aydınlatma metnini www.modernraf.com.tr sitemize (“Site”) erişim sağlamanız, Site’yi kullanmanız, üyelik oluşturmanız ve/veya Site üzerinden alışveriş yapmanız esnasında bizimle paylaşacağınız kişisel verilerinizin veri sorumlusu sıfatıyla toplanması, işlenmesi, aktarılması ve kişisel verilerinize ilişkin haklarınız konusunda bilgilendirilmeniz amacıyla sizlere sunmaktayız.

A.ÜYELER

1.İşlenen Kişisel Verileriniz

Siteye üyelik işlemlerinizin gerçekleştirilmesi ve üyelik hesabınız dahilinde yapılan işlemler kapsamında aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi işlemekteyiz:

Veri Kategorisi

İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik Bilgileri

Ad, Soyad, Doğum Tarihi (Opsiyonel)

İletişim Bilgileri

E-posta adresi, Adres, Telefon Numarası

Müşteri İşlem Bilgileri

Sipariş Bilgileri, Beğenilen Ürünler, Talep ve Şikayetler, Yorumlar, Sipariş Notları Teslimat Adresi, Ödemeye ilişkin İşlem Kayıtları

Hukuki İşlem Bilgileri

Site Kullanımı Sırasında Onay Verilerin Hukuki Metinler, Tüketici Şikayetleri

Finansal Bilgiler

Fatura Bilgileri, Ödeme Yöntemine Dair Bilgiler

İşlem Güvenliği Bilgileri

IP Adresi, Log Kayıtları, Kullanıcı Adı, Şifre


2.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

Kişisel verilerinizi, aşağıdaki tabloda açıklanan amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlemekteyiz:

İşlenen Kişisel Veriler

Veri İşleme Aracı

Veri İşlemenin Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgileri
İletişim Bilgileri

Üyelik oluşturulması, Üyelik işlemlerinin yürütülmesi, Hizmet ve site kullanımına ilişkin olarak iletişime geçilmesi

• KVKK Madde 5 (2) (c) uyarınca; sözleşmenin kurulması ve ifası için tarafların kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Müşteri İşlem Bilgileri

Siparişlerin alınması ve yönetilmesi, Sipariş teslimat süreçlerinin yönetilmesi, Hizmet ve siparişlere ilişkin olarak iletişime geçilmesi,

• KVKK Madde 5 (2) (c) uyarınca; sözleşmenin kurulması ve ifası için tarafların kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması

Kimlik Bilgileri İletişim Bilgileri Müşteri İşlem Bilgileri

Ödemelerin işleme alınması, Üyelikle ilgili yasal bilgilendirmelerin yapılması, Ürün ve hizmetlerin sunulması

• KVKK Madde 5 (2) (ç) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması

Finansal Bilgiler

Siparişlere ilişkin ödemelerin işleme alınması, gerçekleştirilmesi ve faturaların düzenlenmesi

KVKK Madde 5 (2) (ç) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması

Müşteri İşlem Bilgisi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Hukuki İşlem Bilgileri

Finansal Bilgiler

İşlem Güvenliği Bilgileri

Haklarımızın korunabilmesi ve kullanılmasıyla hukuki süreçlerin yürütülmesi, Dolandırıcılığın ve şüpheli ve hukuka aykırı işlemlerin tespiti, Üyelerimizin ve şirketimizin haklarının korunması

• KVKK Madde 5 (2) (e) uyarınca; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

• KVKK Madde 5 (2) (f) uyarınca; veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri işlemenin zorunlu olması

İşlem Güvenliği Bilgileri

Hesap güvenliğinizin sağlanması, Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

• KVKK Madde 5 (2) (ç) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması

• KVKK Madde 5 (2) (f) uyarınca; veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri işlemenin zorunlu olması

Kimlik Bilgileri İletişim Bilgileri

Açık rızanızın bulunması (Üyelik anında onay verilmesi veya bültene abone olunurken onay verilmesi) halinde; ürünler, indirimler, kampanya ve promosyonlar ile ilgili ticari elektronik ileti gönderilmesi

• KVKK Madde 5 (1) uyarınca; açık rızanıza dayalı olarak


3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verilerinizi, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıda belirtilen alıcı gruplarına aktarmaktayız:

Alıcı Grubu

Aktarılan Kişisel Veriler

Aktarım Amacı

Aktarımın Hukuki Sebebi

Kargo Firmaları

Kimlik Bilgileri,
İletişim Bilgileri,
Müşteri İşlem Bilgileri

Siparişlerin teslimatının yapılması ve sipariş teslimat yönteminin sağlanması

KVKK Madde 5 (2) (c) uyarınca; Sözleşmenin kurulması ve ifası için taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması

Barındırma Hizmeti ve E-Posta Altyapı Hizmeti Sunan Hizmet Sağlayıcıları

Kimlik Bilgileri,
İletişim Bilgileri,
Müşteri İşlem Bilgileri,
Hukuki İşlem Bilgileri,
Finansal Bilgiler,
İşlem Güvenliği Bilgileri

Hizmet Sağlayıcılardan Ürün/Hizmet Desteği Alınması

KVKK Madde 5 (2) (f) uyarınca; veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri işlemenin zorunlu olması

Yetkili Ödeme Kuruluşları

Kimlik Bilgileri,

Müşteri İşlem,

Finansal Bilgiler

Ödemelerin işleme alınması ve yetkili ödeme kuruluşlarından ödeme hizmetlerinin temin edilmesi

KVKK Madde 5 (2) (c) uyarınca; Sözleşmenin kurulması ve ifası için taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması,

KVKK Madde 5 (2) (f) uyarınca; veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri işlemenin zorunlu olması

Yetkili Adli ve İdari Merciler

Kimlik Bilgileri,

İletişim Bilgileri,

Müşteri İşlem Bilgileri,

Hukuki İşlem Bilgileri,

Finansal Bilgiler,

İşlem Güvenliği Bilgileri

Adli/İdari mercilerden gelen taleplerin yanıtlanması

KVKK Madde 5(2) (a) kanunlarda öngörülmesi,

KVKK Madde 5 (2) (ç) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması

Avukatlar, Vergi Danışmanları vb. Danışmanlık Alınan Üçüncü Kişiler

Kimlik Bilgileri,

İletişim Bilgileri,

Müşteri İşlem Bilgileri,

Hukuki İşlem Bilgileri,

Finansal Bilgiler,

İşlem Güvenliği Bilgileri

Şirket’in içsel süreçlerinin yürütülmesi ve/veya mevzuata uyumluluğunun sağlanması için üçüncü kişi hizmet sağlayıcılardan (örneğin, çalıştığımız hukukçularımız, mali müşavirimiz) hizmet temin edilmesi

KVKK Madde 5 (2) (ç) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması

KVKK Madde 5 (2) (e) uyarınca; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması


4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Metodu

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz üyelik aşamasında ve Site üzerinde üyelik hesabınız dahilinde işlem yaptığınızda elektronik ortamda toplanmakta ve bu metinde belirtilen amaçlar dahilinde kısmen veya tamamen otomatik yollarla işlenmekte ve aktarılmaktadır.

B.ZİYARETÇİLER

1. İşlenen Kişisel Verileriniz

Site’yi üye olmadan kullanmanız ve işlem yaptığınızda bizimle paylaştığınız ve aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi işlemekteyiz:

Veri Kategorisi

İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik Bilgileri

Ad, Soyad,

İletişim Bilgileri

E-posta adresi, Adres, Telefon Numarası

Müşteri İşlem Bilgileri

Sipariş Bilgileri, Talep ve Şikayetler, Sipariş Notları, Teslimat Adresi, Ödemeye ilişkin İşlem Kayıtları

Hukuki İşlem Bilgileri

Site Kullanımı Sırasında Onay Verilerin Hukuki Metinler, Tüketici Şikayetleri

Finansal Bilgiler

Fatura Bilgileri, Ödeme Yöntemine Dair Bilgiler

İşlem Güvenliği Bilgileri

IP Adresi,

 

2.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verilerinizi, aşağıdaki tabloda açıklanan amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlemekteyiz:

İşlenen Kişisel Veriler

Veri İşleme Amacı

Veri İşlemenin Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgileri,

İletişim Bilgileri

Müşteri İşlem Bilgileri

Siparişlerin alınması ve yönetilmesi, Sipariş teslimat süreçlerinin yönetilmesi, Hizmet ve siparişlere ilişkin olarak iletişime geçilmesi, Ödemelerin işleme alınması, Üyelikle ilgili yasal bilgilendirmelerin yapılması, Ürün ve hizmetlerin sunulması

  • KVKK Madde 5(2) (a) kanunlarda öngörülmesi,
  • KVKK Madde 5 (2) (c) uyarınca; sözleşmenin kurulması ve ifası için tarafların kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması
  • KVKK Madde 5 (2) (ç) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması

Finansal Bilgiler

Siparişlere ilişkin ödemelerin işleme alınması, gerçekleştirilmesi ve faturaların düzenlenmesi

Müşteri İşlem Bilgisi
Kimlik Bilgileri
İletişim Bilgileri
Hukuki İşlem Bilgileri
Finansal Bilgiler
İşlem Güvenliği Bilgileri

 

 

 

 

Haklarımızın korunabilmesi ve kullanılmasıyla hukuki süreçlerin yürütülmesi, Dolandırıcılığın ve şüpheli ve hukuka aykırı işlemlerin tespiti, Üyelerimizin ve şirketimizin haklarının korunması

  • KVKK Madde 5 (2) (e) uyarınca; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
  • KVKK Madde 5 (2) (f) uyarınca; veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri işlemenin zorunlu olması

İşlem Güvenliği Bilgileri

Hesap güvenliğinizin sağlanması, Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

  • KVKK Madde 5 (2) (ç) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması
  • KVKK Madde 5 (2) (f) uyarınca; veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri işlemenin zorunlu olması

Kimlik Bilgileri
İletişim Bilgileri

Açık rızanızın bulunması (Üyelik anında onay verilmesi veya bültene abone olunurken onay verilmesi) halinde; ürünler, indirimler, kampanya ve promosyonlar ile ilgili ticari elektronik ileti gönderilmesi

  • KVKK Madde 5 (1) uyarınca; açık rızanıza dayalı olarak

3.Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verilerinizi, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıda belirtilen alıcı gruplarına aktarmaktayız:

Alıcı Grubu

Aktarılan Kişisel Veriler

Aktarım Amacı

Aktarımın Hukuki Sebebi

Kargo Firmaları

Kimlik Bilgileri
İletişim Bilgileri
Müşteri İşlem Bilgileri

Site üzerinden alışveriş yapılması halinde teslimatın yapılabilmesi

KVKK Madde 5 (2) (c) uyarınca; Sözleşmenin kurulması ve ifası için taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması

Barındırma Hizmeti ve E-Posta Altyapı Hizmeti Sunan Hizmet Sağlayıcıları

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri,
Hukuki İşlem Bilgileri, Finansal Bilgiler,
İşlem Güvenliği Bilgileri

Hizmet Sağlayıcılardan Ürün/Hizmet Desteği Alınması

KVKK Madde 5 (2) (f) uyarınca; veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri işlemenin zorunlu olması

Yetkili Ödeme Kuruluşları

Kimlik Bilgileri
Müşteri İşlem,
Finansal Bilgiler

Ödemelerin işleme alınması ve yetkili ödeme kuruluşlarından ödeme hizmetlerinin temin edilmesi

KVKK Madde 5 (2) (c) uyarınca; Sözleşmenin kurulması ve ifası için taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması,
KVKK Madde 5 (2) (f) uyarınca; veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri işlemenin zorunlu olması

Yetkili Adli ve İdari Merciler

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Hukuki İşlem Bilgileri, Finansal Bilgiler,
İşlem Güvenliği Bilgileri

Adli/İdari mercilerden gelen taleplerin yanıtlanması

KVKK Madde 5(2) (a) kanunlarda öngörülmesi,
KVKK Madde 5 (2) (ç) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması

Avukatlar, Vergi Danışmanları vb. Danışmanlık Alınan Üçüncü Kişiler

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Hukuki İşlem Bilgileri, Finansal Bilgiler,
İşlem Güvenliği Bilgileri

Şirket’in içsel süreçlerinin yürütülmesi ve/veya mevzuata uyumluluğunun sağlanması için üçüncü kişi hizmet sağlayıcılardan (örneğin, çalıştığımız hukukçularımız, mali müşavirimiz) hizmet temin edilmesi

KVKK Madde 5 (2) (ç) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması
KVKK Madde 5 (2) (e) uyarınca; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

 

4.Kişisel Verilerinizin Toplanma Metodu

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz üyelik aşamasında ve Site üzerinde üyelik hesabınız dahilinde işlem yaptığınızda elektronik ortamda toplanmakta ve bu metinde belirtilen amaçlar dahilinde kısmen veya tamamen otomatik yollarla işlenmekte ve aktarılmaktadır.

C.HAKLARINIZ

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında, KVKK Madde 11 uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca

(i) Yazılı olarak Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Maya Akar Center No:102 Kapı No:B Blok Kat: 20 D:79 Şişli İstanbul adresine,

(ii) [email protected] adresine daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden,

(iii) [email protected] kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta yoluyla

müracaat edebilirsiniz.

Başvurunuzun ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Saygılarımızla,


 
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
AW-852592845/xeMTCJvCyP8CEM2RxpYD
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.